AB Egilshus | Islands Brygge

Kære beboere i Egilshus! 

 

Som bekendt blev det på generalforsamlingen besluttet, at Egilshus skifter administrator. Det indebærer, at den nye administrator, Administration Danmark, skal overtage ’den daglige drift’ fra den tidligere administrator samt de fleste af de opgaver, som hidtil er blevet løst på boligkontoret. Siden generalforsamlingen er der blevet arbejdet på at overlevere opgaverne til den nye administrator, men det er desværre ikke foregået helt så hurtigt og gnidningsfrit som vi kunne ønske. Ikke pga. af Administration Danmark, men bl.a. fordi vores setup har været anderledes and andre foreninger, så flere ting har skulle ordnes manuelt, hvilket har været ekstra tidskrævende. Som følge af det omfattende arbejde, har bl.a. svartiderne på mails mv. derfor desværre ofte været væsentligt længere end ønskeligt. Fra bestyrelsens side beklager vi naturligvis de problemer det har givet for de beboere, der haft behov for at få nogle svar omkring deres lejlighed. Folk fra bestyrelsen har knoklet på at løse opgaverne så vidt det har været muligt, men vi ved godt det ikke altid har fungeret tilfredsstillende, fordi vi har måtte foretage nogle prioriteringer, der ikke har kunnet undgå at gå ud over nogle.

 

Nu håber vi til gengæld, at vi er tæt på at være på plads, så tingene meget snart kan køre hurtigere og mere effektivt. Administration Danmark er således nu så langt, at de sender velkomstbreve ud til alle beboerne i disse dage. Vi forventer derfor også, at vi ikke mindst i forhold til købs- og salgsprocesserne snart kan komme bedre på plads. Vi ved, at det i flere tilfælde har givet anledning til frustrationer for de involverede parter, men der arbejdes på højtryk for at Administration Danmark også på dette område meget snart kan komme på plads med tingene.

 

Mvh . Bestyrelsen i Egilshus