Husorden og Vedtægter

Boligkontoret midlertidigt lukket

Boligkontoret midlertidigt lukket

 

For at mindske risikoen for smittespredning af covid-19, ser vi os nødsaget til midlertidigt at lukke boligkontoret for personligt fremmøde.

 

Jan Meincke kan, som vanligt, træffes på: Mobil 40 36 63 35 eller Meinckes@mail.dk.

 

Bestyrelsen kan kontaktes på: egilshusbestyrelse@gmail.com.

 

 

Vi håber på jeres forståelse,

 

Bestyrelsen

 

Boligkontorets hovedfunktioner er økonomistyring, samt koordinering af drift og renoveringen på ejendommen. Dertil kommer at kontoret forestår al køb og salg af lejlighederne, samt opfølgning på håndværksarbejderne i ejendommen.

Der er bestyrelsens beslutning at holde" den nære administration" her i huset.
Ting som administration af ventelisterne, køb og salg af boliger, opfølgning på håndværkere, og økonomikontrol med løbende betalinger og fakturaer, byggesager, forsikring og myndighedsgodkendelser for foreningen, og for de enkelte beboere er andre vigtigt områder.
AB Egilshus er en meget stor forening, og dermed en stor forretning. Foreningen omsætter for ca. 20 millioner om året, og har en stor egenkapital. Det er nødvendigt i så stor en forening at have fingeren på pulsen i den daglige drift.

Af kommende opgaver er, foruden den daglige drift, økonomistyring af projekterne i gården og medlemspleje, - er videreførelsen af projekt "det gyldne hus", det er hovedopgaven. Dette projekt er omtalt andet steds på disse sider, og fremlægges løbende på de ordinær generalforsamlinger, som regel i juni.

Boligkontoret vurderer, i samarbejde med viceværten og andre rådgivere håndværkstilbud og priser. Dette er også et tilbud til beboerne, sådan at hvis du får et tilbud på eksempelvis at få malet dit køkken, eller udskiftet det - så hjælper boligkontoret dig gerne med at få tilbuddet vurderet af fagfolk, sådan at du får den rigtige pris på arbejdet.

Nøglen til opgangs dørene, porte, cykelkælder, kan købes på kontoret for 180 kroner,
Navneskilte til hoveddørene og postkasserne bestilles også på Boligkontoret, begge skilte koster omkring 180 kroner, beløbet for dette opkræves af Boligexperten via boligafgiften. Kontoret udfærdiger også "BBR meddelelser" vedr. din andel, det er et papir bankerne gerne vil se ved låneforretninger.

En anden stor opgave der ligger foran os, er at alle ombygninger der følger af tagbolig projektet. Inden for det næste halve år skal de synes og godkendes, sådan at alle tagboligerne lever op til den generelle byggetilladelse.

 

Foreningen anvender ca. 2% af den årlige omsætning til boligkontorets drift, - af denne sum genererer kontorets arbejde selvstændigt ca. 60% gennem salget af boliger.

Vicevært

Foreningens vicevært/varmemester er Jan Meincke. Jan kan træffes på:
Telefon: 40 36 63 35
Email: vicevaert@egilshus.dk

Jan Meinche har døgnservice, men der skal præciseres, at denne KUN skal benyttes i akutte tilfælde.

Jan Meincke er viceværten og manden "i felten". Det er Jan der som fagmand, i samarbejde med boligkontoret, tager beslutningerne på det drifts / håndværksmæssige.

Jan har været i Egilshus i 10 år, det er ham der ved, hvordan dette hus fungerer, - og med godt humør kender han også, efterhånden de fleste beboere. Man kan med tryghed tale med Jan om mindre håndværksarbejder, både mht. tilbud og med hensyn til levering og håndværkerkontakter.

Viceværten arbejder direkte sammen med boligkontoret, og dermed bestyrelsen.

Jan har ansvaret for den daglige vedligeholdelse samt er den, der formidler kontakt til andre håndværkere i forbindelse med diverse typer af reparationer og vedligehold af ejendommen, inklusive lejlighederne.

 

ENHVER henvendelse til håndværkere SKAL gå gennem vores vicevært, eller boligkontoret. Sker det ikke, vil enhver efterfølgende regning blive afvist.

 

Du vil møde forskellige assistenter fra Meincke, alt efter de forskellige opgaver, men de er altid i besiddelse af identifikationskort hvis du skulle være i tvivl når viceværterne henvender sig, og eventuelt skal have adgang til din bolig. Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til boligkontoret eller Jan Meincke for bekræftelse.

 

Til hjælp til moderniseringsarbejder, kan boligkontoret anbefale:

Ingeniør og bygningsteknikker Arne Kiilerich. tel: 4075 2339.

VVS installatør - Kontakt viceværten.

Malermester Morten Munkebo tel. 2030 5231.

Tømremester Klaus V Nielsen tel: 3054 1079.

Elektriker Frandsen El (43 43 34 34)

Gulve: TT-gulve. tel: 4037 3735.

 

 

 

 

​ 

Ny midlertidig mailadresse til Egilshus

Det er desværre ikke muligt at tilgå Egilshus' normale mail for nærværende. Vi arbejder på at løse problemet. Vi henviser til at kontakte Administration Danmark i stedet, men ellers kan egilshusbestyrelse@gmail.com benyttes. Mvh. Bestyrelsen.

Kælderrum og nøgler

Kære Beboere, 

Vi er klar over at der har været problemer med fordelingen af kælderrum. 

Det er fuldt forståeligt at det har skabt en masse frustration for de påvirkede beboere.

Vicevært Jan Meincke vil fra starten af August starte en registrering af kældrene.

Bestyrelsen beder hermed om jeres hjælp og forståelse i forsøget på at få bragt tingene i orden. Og det er derfor vigtigt at I reagerer på de opslag der vil komme.

 

Rebo er færdige med isolering af rørene i kælderrum der starter med følgende nummerer: 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23. Boligkontoret har for at lette opgaven modtaget nøglerne til udlevering (Det er ellers været Rebos ansvar). Nøglerne kan afhentes på boligkontoret, gerne i åbningstiden torsdage 17-18.

 

M.v.h.

Bestyrelsen

TV-inspektion af ejendommens kloakker

Kære beboere, 

 

I forbindelse med Prolines færdiggørelse af ejendommens VVS-projekt, har det vist sig at nogle af de kloakker, der løber fra de enkelte opgange i ejendommen og ud til kloakbrøndene i gården, er i meget dårlig stand. Derfor stoppede Proline i løbet af sommeren midlertidigt færdiggørelsen indtil problemets omfang kunne blive belyst. Det vil nu ske ved, at der vil blive foretaget en TV-inspektion af kloakkerne rundt i gården. 

 

Inspektionen vil foregå hele denne uge (den 12/8 til den 16/8), og sker ved, at der bliver kørt nogle maskiner ind i gården, bl.a. for at spule kloakkerne. Der vil også blive arbejdet i kældrene, men der vil ikke blive lukket for vandet, varmekældre eller lignende, så vi håber, at arbejdet kan ske uden for mange gener for beboerne. Spulingen kan dog i nogle tilfælde skabe et vakuum, som danner lugt i lejligheden. Det kan afhjælpes ved at trække ud i toilettet samt åbne kortvarigt for vandet i lejlighedens håndvaske for at fylde vandlåsene. 

 

Mvh. Bestyrelsen

Vigtig info til beboere og opskrevne på den eksterne venteliste

Kære Beboere og Opskrevne på Ekstern Venteliste

Vores hjemmeside er under omstrukturering og kan derfor ikke anses for retvisende. Vi beklager meget og håber snarest at få hjemmesiden opdateret.

A/B Egilshus har skiftet administrator og benytter nu Administration Danmark.

Administration Danmark
Gammelsø 4

5000 Odense C

Telefon : +45 70 20 59 57
Telefax : +45 32 18 62 73

Telefontid : Mandag til fredag    9.00 - 12.00

Foreningens administrator er Käthe Vestergaard

E-mail:  kve@admdk.dk

Hjemmeside:  www.admdk.dk

Man kan forsat kontakte bestyrelsen på abe@egilshus.dk og vicevært Jan Meincke via kontakt formularen her: http://www.egilshus.dk/kontakt

Vedrørende betaling af boligafgift, husleje

Vi har endelig fået aftalen med Nets på plads, så alle kan nu begynde at tilmelde sig til betalingsservice:

Aftalenr. 09655565
Debitorgruppe 00040

Lejlighedsnummer: det nummer som alle har fået i vores system og som stod i vores brev til alle - starter med 1 for andele, 2 for lejere og 3 for erhverv.

Alternativt får man i august en opkrævning via Nets, som så kan betales og der bliver tilmeldt betalingsservice.

NB! Hvis du har henvendelser angående køb, salg eller ventelister bedes du kontakte Administration Danmark.

Andelsboliger til salg i A/B Egilshus vil fra d.d. ikke længere blive slået op på foreningens hjemmeside.

Tilbud om andelsboliger via ventelisterne sker fremover via Administration Danmark, som KUN sender tilbud på andelsboliger til salg ud via mail. Det vil sige, kun dem der er tilmeldt med en mail, kommer i betragtning.

Det er derfor vigtigt, at du på Administration Danmarks hjemmeside tjekker om du er registreret med mail eller ej.

Har Administration Danmark ikke din mail, bedes du oplyse din mailadresse, samt dit positionsnummer (positionsnummeret findes under menupunktet venteliste på Administrations Danmarks hjemmeside) – ved at sende en mail til: venteliste@admdk.dk. Du vil fremover modtage information om boliger der kommer til salg.

Link til A/B Egilshus hjemmeside hos Administration Danmark www.admdk.dk

Brugernavn - egi
Kodeord – egils
Se menupunktet ventelister

NB! Du kan kun komme på den eksterne venteliste hvis du er blevet henvist af en andelshaver i A/B Egilshus. Du bedes derfor oplyse navn og adresse på den andelshaver der ønsker at opskrive dig på ventelisten hvis du ønsker at blive opskrevet. Hver andelshaver kan have to opskrevne på den eksterne venteliste.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
A/B Egilshus

Underkategorier

Seneste nyheder