Vand, Varme, El og Gas

Varmeforsyningen

I Egilshus får vi vores fjernvarme fra Amagerværket. Varmen leveres af og afregnes med det, der hed Københavns Energi (nu HOFOR). Det vil sige, at vi får en masse af det 83 grader varme vand, som Amagerværket producerer, når de laver strøm. Det varme vand bruger vi her i huset til at varme noget andet vand op med! Og det "andet vand" er så det, vi sender rundt til husets ca. 1.000 radiatorer. Det er altså "det andet vand", der skal holde os varme.

Rumtemperatur på 22 grader
Temperaturen på det vand, der løber rundt i vores varmerør, er vi ved at indregulere. Dvs. at vi er i en proces, hvor vi løbende beregner udnyttelsen på det 83 grader varme vand, som vi får fra Amagerværket, således at vi maximalt kan udnytte det varme vand rundt i alles radiatorer.

Temperaturen på det vand, vi sender frem, styres af nogle udendørs følere, så når temperaturen udendørs falder, sættes temperaturen på fremløbsvandet op. Balancen er i øjeblikket, at der skal kunne opnås en rumtemperatur på 22 grader i alle boliger. Når det så bliver koldere, stiger fremløbstemperaturen tilsvarende.

Enkelte beboere oplever, typisk ved starten af fyringssæsonen, at de ikke kan få varmet boligen tilstrækkeligt op. I Egilshus kan du i stedet som supplement låne varmeovne, hvis du mener, at der skal være ekstra varmt i din lejlighed.

Afkøling af vandet
Vandet, som vi sender retur til Amagerværket, skal være afkølet ned til en bestemt temperatur i øjeblikket ca. 39 grader Er det for varmt, over 39 grader får ejendommen nemlig store bøder. Med bøder forstås, at hvis vi ikke forbruger al varmen i det vand, som sendes frem til ejendommen, så er vandet for varmt, når det sendes retur. Og det skal vi betale for, da det ikke er tilstrækkelig afkølet, i forhold til det som værket skal genanvende det afkølede vand til, altså til produktion af strøm. Men hvis det varme vand til gengæld er blevet tilstrækkelig afkølet, når det løber retur til Amagerværket, så giver det et afslag i prisen på ejendommens samlede varmeregning, (en bonus).

Vi er glade (og lidt stolte) over at kunne fortælle at vi i de sidste 3 år faktisk har opnået denne bonus, beløbet ligger på et sted imellem 80.000 – og 100.000 kr. pr år. Det er godt for alles varmeregning og også godt for miljøet omkring os. Det er klart, at de nye vinduer, vi har fået, er en medvirkende årsag til bedre udnyttelse af varmesystemet, men vi kan med glæde konstatere, at ejendommens forbrug af varme (beregnet som MWh. – mega watt timer) har været faldende, siden vi satte fokus på energiomkostningerne i 2008. En væsentlig årsag hertil er vores varmekonsulent Mads Lange med hvem vi har månedlige møder.

Når vi snakker om varme og betaling, er det vigtigt at huske, at ca. 40 % af din varmeregning i virkeligheden er betalingen for forsyningen af varmt vand.

Nye vandrør i alle boliger
Vi regner vi med at udskifte alle vandrør i boligerne, med start i 2016 - 2017. Der bliver i den forbindelse monteret individuelle vandmålere på alle boligerne, sådan at alle betaler efter eget forbrug. Når vi kigger på energiforbruget i Egilshus, kan vi se, at vi også her er på rette vej.

Opdateret oktober 2015.

Seneste nyheder