Nyheder

Ny midlertidig mailadresse til Egilshus

Det er desværre ikke muligt at tilgå Egilshus' normale mail for nærværende. Vi arbejder på at løse problemet. Vi henviser til at kontakte Administration Danmark i stedet, men ellers kan egilshusbestyrelse@gmail.com benyttes. Mvh. Bestyrelsen.

TV-inspektion af ejendommens kloakker

Kære beboere, 

 

I forbindelse med Prolines færdiggørelse af ejendommens VVS-projekt, har det vist sig at nogle af de kloakker, der løber fra de enkelte opgange i ejendommen og ud til kloakbrøndene i gården, er i meget dårlig stand. Derfor stoppede Proline i løbet af sommeren midlertidigt færdiggørelsen indtil problemets omfang kunne blive belyst. Det vil nu ske ved, at der vil blive foretaget en TV-inspektion af kloakkerne rundt i gården. 

 

Inspektionen vil foregå hele denne uge (den 12/8 til den 16/8), og sker ved, at der bliver kørt nogle maskiner ind i gården, bl.a. for at spule kloakkerne. Der vil også blive arbejdet i kældrene, men der vil ikke blive lukket for vandet, varmekældre eller lignende, så vi håber, at arbejdet kan ske uden for mange gener for beboerne. Spulingen kan dog i nogle tilfælde skabe et vakuum, som danner lugt i lejligheden. Det kan afhjælpes ved at trække ud i toilettet samt åbne kortvarigt for vandet i lejlighedens håndvaske for at fylde vandlåsene. 

 

Mvh. Bestyrelsen

Kælderrum og nøgler

Kære Beboere, 

Vi er klar over at der har været problemer med fordelingen af kælderrum. 

Det er fuldt forståeligt at det har skabt en masse frustration for de påvirkede beboere.

Vicevært Jan Meincke vil fra starten af August starte en registrering af kældrene.

Bestyrelsen beder hermed om jeres hjælp og forståelse i forsøget på at få bragt tingene i orden. Og det er derfor vigtigt at I reagerer på de opslag der vil komme.

 

Rebo er færdige med isolering af rørene i kælderrum der starter med følgende nummerer: 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23. Boligkontoret har for at lette opgaven modtaget nøglerne til udlevering (Det er ellers været Rebos ansvar). Nøglerne kan afhentes på boligkontoret, gerne i åbningstiden torsdage 17-18.

 

M.v.h.

Bestyrelsen

Vigtig info til beboere og opskrevne på den eksterne venteliste

Kære Beboere og Opskrevne på Ekstern Venteliste

Vores hjemmeside er under omstrukturering og kan derfor ikke anses for retvisende. Vi beklager meget og håber snarest at få hjemmesiden opdateret.

A/B Egilshus har skiftet administrator og benytter nu Administration Danmark.

Administration Danmark
Gammelsø 4

5000 Odense C

Telefon : +45 70 20 59 57
Telefax : +45 32 18 62 73

Telefontid : Mandag til fredag    9.00 - 12.00

Foreningens administrator er Käthe Vestergaard

E-mail:  kve@admdk.dk

Hjemmeside:  www.admdk.dk

Man kan forsat kontakte bestyrelsen på abe@egilshus.dk og vicevært Jan Meincke via kontakt formularen her: http://www.egilshus.dk/kontakt

Vedrørende betaling af boligafgift, husleje

Vi har endelig fået aftalen med Nets på plads, så alle kan nu begynde at tilmelde sig til betalingsservice:

Aftalenr. 09655565
Debitorgruppe 00040

Lejlighedsnummer: det nummer som alle har fået i vores system og som stod i vores brev til alle - starter med 1 for andele, 2 for lejere og 3 for erhverv.

Alternativt får man i august en opkrævning via Nets, som så kan betales og der bliver tilmeldt betalingsservice.

NB! Hvis du har henvendelser angående køb, salg eller ventelister bedes du kontakte Administration Danmark.

Andelsboliger til salg i A/B Egilshus vil fra d.d. ikke længere blive slået op på foreningens hjemmeside.

Tilbud om andelsboliger via ventelisterne sker fremover via Administration Danmark, som KUN sender tilbud på andelsboliger til salg ud via mail. Det vil sige, kun dem der er tilmeldt med en mail, kommer i betragtning.

Det er derfor vigtigt, at du på Administration Danmarks hjemmeside tjekker om du er registreret med mail eller ej.

Har Administration Danmark ikke din mail, bedes du oplyse din mailadresse, samt dit positionsnummer (positionsnummeret findes under menupunktet venteliste på Administrations Danmarks hjemmeside) – ved at sende en mail til: venteliste@admdk.dk. Du vil fremover modtage information om boliger der kommer til salg.

Link til A/B Egilshus hjemmeside hos Administration Danmark www.admdk.dk

Brugernavn - egi
Kodeord – egils
Se menupunktet ventelister

NB! Du kan kun komme på den eksterne venteliste hvis du er blevet henvist af en andelshaver i A/B Egilshus. Du bedes derfor oplyse navn og adresse på den andelshaver der ønsker at opskrive dig på ventelisten hvis du ønsker at blive opskrevet. Hver andelshaver kan have to opskrevne på den eksterne venteliste.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
A/B Egilshus

Nye lejligheder til salg

To nye lejligheder er sat til salg. Find dem via menuen "Til salg" øverst på siden. Lejlighederne er reserveret til venterlisterne i en måned. Herefter overgår de til frit salg.

Referat fra generalforsamlingen 2019 og underskrevet Årsregnskab 2018 nu offentliggjort

Kære beboere, under fanebladet Referater og regnskaber kan du nu finde de seneste referater og årsrapporter.

 

Mvh. Bestyrelsen

Egilshus skifter administrator

Kære beboere i Egilshus! 

 

Som bekendt blev det på generalforsamlingen besluttet, at Egilshus skifter administrator. Det indebærer, at den nye administrator, Administration Danmark, skal overtage ’den daglige drift’ fra den tidligere administrator samt de fleste af de opgaver, som hidtil er blevet løst på boligkontoret. Siden generalforsamlingen er der blevet arbejdet på at overlevere opgaverne til den nye administrator, men det er desværre ikke foregået helt så hurtigt og gnidningsfrit som vi kunne ønske. Ikke pga. af Administration Danmark, men bl.a. fordi vores setup har været anderledes and andre foreninger, så flere ting har skulle ordnes manuelt, hvilket har været ekstra tidskrævende. Som følge af det omfattende arbejde, har bl.a. svartiderne på mails mv. derfor desværre ofte været væsentligt længere end ønskeligt. Fra bestyrelsens side beklager vi naturligvis de problemer det har givet for de beboere, der haft behov for at få nogle svar omkring deres lejlighed. Folk fra bestyrelsen har knoklet på at løse opgaverne så vidt det har været muligt, men vi ved godt det ikke altid har fungeret tilfredsstillende, fordi vi har måtte foretage nogle prioriteringer, der ikke har kunnet undgå at gå ud over nogle.

 

Nu håber vi til gengæld, at vi er tæt på at være på plads, så tingene meget snart kan køre hurtigere og mere effektivt. Administration Danmark er således nu så langt, at de sender velkomstbreve ud til alle beboerne i disse dage. Vi forventer derfor også, at vi ikke mindst i forhold til købs- og salgsprocesserne snart kan komme bedre på plads. Vi ved, at det i flere tilfælde har givet anledning til frustrationer for de involverede parter, men der arbejdes på højtryk for at Administration Danmark også på dette område meget snart kan komme på plads med tingene.

 

Mvh . Bestyrelsen i Egilshus

Sjældent udbudt lejlighed til salg

Sjældent udbudt lejlighed på 119,3 m3 er sat til salg. Find den via menuen "Til salg" øverst på siden. Lejligheden er reserveret til venterlisterne i en måned. Herefter overgår den til frit salg.

Udfordringer med nedlukninger af vandtilførslen

Kære beboere!

 

Vi har de seneste dage haft nogle udfordringer med både planlagte og ikke planlagte nedlukninger af vandtilførslen i forbindelse med VVS-projektets afslutning, hvor systemet bliver testet og overgår fra de midlertidige rør i kældrene til de permanente rørføringer. Herudover har en sprunget ventil også skabt akutte problemer, ligesom en kortvarig nedlukning af vandet i dag mandag den 17/6 desværre ikke blev varslet korrekt. Bestyrelsen beklager de gener det måtte have medført, og det er nu aftalt med REBO, at der skal ske varsling selv ved kortvarige nedlukninger.

 

Det kan oplyses, at der en af de kommende dage vil ske en yderligere nedlukning af vandet i en række udvalgte opgange af ca. én times varighed, hvilket REBO vil varsle i de pågældende opgange. Det skulle forhåbentlig være den sidste nedlukning inden projektet afsluttes. Vi krydser fingre!

 

Mvh . Bestyrelsen i Egilshus

To nye lejligheder til salg

To nye lejligheder til salg: en toværelses og en treværelses begge beliggende på Njalsgade. Lejlighederne er reserveret til venterlisterne i en måned. Herefter overgår de til frit salg. For at blive opskrevet på den eksterne venteliste, skal du indstilles af en andelshaver.

Lille Langebro

Vigtig info fra Københavns Kommune vedr. vejarbejde.

I forbindelsen med etablering af Lille Langebro vil der være noget arbejde her i området. Læs mere i infobrevet fra kommunen.

Store bededags lukket

Boligkontoret holder lukket

 

Boligkontoret holder lukket Torsdag den 16.5. grundet Store Bededagsferie og bestyrelsesmøder op til generalforsamlingen.

 

I stedet holder kontoret åbent ONSDAG den 15.5. kl. 17-18

 

Vi beklager ulejligheden.

2 2værelseslejligheder til salg

To toværelseslejligheder er sat til salg pr. 1. maj 

Njalsgade 16,2. th

Egilsgade 3,2. th

 

Andelene Egilsgade 3,2 th & Njalsgade 16,2 th er markeret med * ved pris, da andelene sælges henover en datoen for generalforsamlingen, hvor en ny andelskrone kan blive vedtaget, kan denne påvirke den endelige pris, derfor er prisen angivet som en overslagspris.

Salgsstop 1. maj

Salgsstop op til generalforsamlingen den 22. maj

 

Sidste opslag af lejligheder op til generalforsamlingen den 22. maj er onsdag den 1. maj.

Dvs. der ikke slås lejligheder op den 15.5. Dette grundet meget arbejde frem mod generalforsamlingen.

Bemærk de lejligheder der er sat til salg p.t. vil andelsværdien kunne ændre sig hvis salget går hen over generalforsamlingen og der på denne vedtages en evt. ny andelskrone.

 

Fejl i nyhedsbrev

Fejl i nyhedsbrev

 

Der er den 15.4. udsendt nyhedsbrev vedr. salg, der er ved en fejl sneget sig en skrivefejl ind, Njalsgade 2,3th linker til 

Egilsgade 15, 1tv som er den korrekte

Njalsgade 2,3th er i gang med at blive solgt.

 

Beklager fejlen.

 

 

Telefonadapter fastnet

For de af Jer der har bestilt fastnet adapter til fastnet telefon hos Bolignet og er i tvivl om hvordan den skal opsættes er her en dansk vejlidening.

Den er allerede sat op i selve boksen, så den skal egentligt bare tilsluttes.

Find den her

Fremvisning af Njalsgade 2,3th

Fremvisning Njalsgade 2,3th

 

Søndag den 24.3. kl. 16-17 vises en af foreningens 3 værelses lejligheder frem for både intern- samt eksternventeliste.

Man dukker bare op på adressen indenfor det nævnte tidspunkt.

 

 

Nye lejligheder til salg

To nye lejligheder til salg. Find dem via menuen "Til salg" her på siden. Lejlighederne er reserveret til ventelisterne i en måned. Herefter overgår de til frit salg.

Nye lejligheder til salg

To treværelseslejligheder er sat til salg pr. 1. marts. Njalsgade 14, 5. th fremvises for intern venteliste søndag den 10/3 kl. 15-15:50 og for ekstern venteliste søndag den 17/3. kl. 15-15:50. Islands Brygge 21, 3. th fremvises for intern venteliste søndag den 10.3. kl. 16-17 og for ekstern venteliste søndag den 17.3. kl. kl. 16-17.

 

Lejlighederne er reserveret til ventelisterne i en måned – herefter overgår de til frit salg. Bemærk, at du skal indstilles af en andelshaver for at blive opskrevet på den eksterne venteliste.

Info fra vicevært/boligkontor vedr. det varme vand

Der er blevet skiftet en defekt vandpumpe i varmekælderen, nu skulle det varme vand gerne være tilbage til det niveau det var før den gik i stykker i fredags. Man må stadigvæk have tålmodighed med at rørene i kælderen er midlertidige og der ikke er isolering på disse, så det rør der har stået og kølet hvis der ikke har været cirkulation langsomt køles ned og det så vil tage lidt tid inden det helt varme kommer.

Bryggenet omlægges

Bryggenet omlægges i foråret 2019

Du kan læse mere i det husstandsomdelte materiale.

Har du ikke fået materialet, kan du se det her.

 

VIGTIGT!

Hvis du vil beholde din bryggenet mail / fastnettelefonnummer SKAL du reagere. Det samme gælder hvis du vil ændre din tvpakke.

Internettet skal du tilmelde dig første gang du logger på efter omlægningen.

Tv signalet vil være uændret og omlægges automatisk.

Treværelseslejlighed til salg

Ny treværelseslejlighed til salg på Egilsgade. Lejligheden fremvises søndag d. 20/1 kl. 10-12 og onsdag d. 30/1 kl. 15.30-17.30. Find salgsoplysninger via menuen "Til salg" her på siden. Lejligheden er reserveret til ventelisterne i en måned. Herefter overgår den til frit salg.

Ny lejlighed til salg

Ny toværelseslejlighed til salg. Lejligheden er reserveret til ventelisterne i en måned – herefter overgår den til frit salg. Bemærk, at du skal indstilles af en andelshaver for at blive opskrevet på den eksterne venteliste.

Ekstern venteliste opdateret

Den eksterne venteliste er opdateret. Find den via menuen 'Til salg' her på siden.

Underkategorier

Modtag Nyhedsbrev

Få besked om nye lejligheder til salg, eller beboer information
Email type
Please wait